אחריותיות היא בריחה מאחריות

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 758
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

אחריותיות משמע הנכונות והחובה של מוסד ציבורי/גוף שלטוני לתת דין וחשבון על פעולותיו ולשאת בתוצאותיהן. המקור למושג נובע מן הדמוקרטיה מכיוון שהממשלה בדמוקרטיה אחראית כלפי הציבור על פעולותיה, אחריות שמובטחת ע"י בחירות שהציבור בוחן בו את נציגיו לשלטון. תפיסה זו בחינוך מחויבת במתן דין וחשבון לגורמים רבים כמו: תלמידים, הורים, עמיתים וממונים ובשלבים של תכנון עבודה וביצועה. זהו כלי שנועד לשפר את מערכת החינוך אם השימוש בו יבוצע כהלכה. אם השימוש בו כאמצעי יעיל מערכת החינוך תגדיר סטנדרטים לבתי הספר והמבחנים בהם יהיו כלי הערכה מתקן ומיועד לשיפור ההישגים אכן הישגי המערכת ישתפרו.