אלימות – לא בבית סיפרנו : נייר עמדה בסוגיית אלימות בבתי הספר במגזר הבדואי - מטלה מסכמת בקורס "עיצוב תפיסת תפקיד של עובד חינוכי-טיפולי בקידום נוער"

תקציר העבודה

אלימות – לא בבית סיפרנו : נייר עמדה בסוגיית אלימות בבתי הספר במגזר הבדואי – 3 עמודים מגובים ב8 מקורות. נייר העמדה עוסק בכך שרמת אלימות בבתי הספר במגזר הבדואי גבוה פי 3 לעומת רמת האלימות בבתי הספר במגזר היהודי ובדרכי פתרון, כולל המחסור בתוכניות מניעה והסברה מצד משרד החינוך בבתי הספר במגזר וכן, הצעה להתמודדות באמצעות החינוך הלא פורמלי