אנגלית לחינוך ולפסיכולוגיה: מתקדמים ב'

תקציר העבודה

העבודה הנוכחית הינה מענה על שאלות הממ"ן שמתבסס על המאמר:
Malnutrition, Poverty and Intellectual Development