אפליה ואי שוויון בקרב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה והעולם העסקי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , , , ,
ציון 88
שנת הגשה 2020
מספר מילים 8120
מספר מקורות 33

תקציר העבודה

תוכן עניינים
מבוא 3
שאלת מחקר 4
השערות המחקר 4
חשיבות המחקר 4
1. רקע תיאורטי 6
1.1 אפליה 6
1.1.1 אפליה בשוק העבודה 7
1.1.2 אפליה- היבט כלכלי 8
1.2 העסקת ערבים בישראל והצורך בבידול תדמיתי: 9
2. שוויון 12
3. מקרה בוחן 16
3.1 העסקת עובדים מהמגזר הערבי לעבודות משק שונות (ענף הבניה, ענף המלונאות) 16
3.2 המגזר הערבי במדינת ישראל חווה אפליה במכרזים ציבוריים והעולם העסקי 19
4. סיכום 25
רשימת מקורות 29

מבוא
השוויון הוא אחד המושגים הנפוצים והמוכרים ברחבי העולם, זהו מושג המייצג אידיליה ושאיפה אליה רוצים להגיע. הכרזת המדינה מתנוססת בקירות חדרי הלימוד בבתי הספר, ההכרזה שמבטיחה שוויון זכויות משפטי לכל תושבי המדינה ללא הבדל דת, גזע או מין. בהקשרים שונים, כל אחת ואחד מאתנו דורשים שוויון או מוחים על גילויים של אי שוויון כלפי עצמנו או זולתנו, (קמיר, 2006).
בעולם הרחב, עולה וצפה תופעת אפליית האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה בעולם העסקי הנובעת ממגוון של סיבות שבעיקר מתבססות על דעות קדומות, גזענות וסיבות נוספות המביאות בסופו של דבר לאפליה כנגד קבוצה זו. במסגרת זו, קיימים אירועים ציבוריים, פסיקות משפטיות, והתייחסויות תקשורתיות לתופעה ההולכת וגוברת. בישראל, הדברים באים לידי ביטוי ביתר שאת, בעיקר תודות למתיחות והמצב הביטחוני הרגיש הקיים במדינה, כפי שאנו רואים במדיה ובתקשורת. האוכלוסייה הערבית בישראל חווה פגיעה בשוויון הזדמנויות בשוק העבודה הפרטי והציבורי המגדילה את הפער בין שכבות שונות של האוכלוסייה בישראל. אמון הציבור הערבי במערכת הממשלתית, החוק והמשפט שואפת לאפס. ומכאן אין זה מפתיע שכדי להתגבר על הפער העצום בשוויון ההזדמנויות בוחרת האוכלוסייה הערבית בדרכים מפותלות על מנת לזכות בזכויותיה הבסיסיות. כיום ברחבי העולם וגם בישראל יש מה שנקרא אפליה מתקנת לטובת אלו המשתייכים לקבוצות המיעוט השונות באוכלוסייה, אפליה מתקנת נועדה לתקן ולצמצם כמה שניתן את חוסר השוויון והפערים הקיימים בין האוכלוסיות לקבוצות המיעוט השונות, (לוי, 2006).
לפי מכון ברוקדייל בשנת 2016 היו בישראל 1.8 מיליון אזרחים ותושבים ערבים, שמהווים 21% מכלל אוכלוסיית המדינה. האזרחים הערבים של מדינת ישראל מהווים כ-15% מכלל אוכלוסיית ישראל, כאשר 85% מן הערבים היו מוסלמים (כולל בדואים), האחרים היו נוצרים, דרוזים ובני דתות אחרות, (הלמ"ס, 2016).
בהעסקה במגזר הערבי יש קושי בהשתלבות בשוק העבודה, בשל דעות כאלה ואחרות, קושי בלתת אמון ובגלל המצב הביטחוני במדינה, שילובם של ערבים בשוק העבודה הוא תחום אותו ניתן לשפר ולפתח. הזכות לעבוד, להתפרנס בכבוד ולא להיות מועסק/ת בתנאי ניצול או אפליה, היא חלק מזכויות האדם הבסיסיות ביותר. הפגיעה בשוויון ההזדמנויות של האדם בעבודה מובילה גם בין היתר לפגיעה בכבודו של האדם, בחירותו, אורח חייו, הערכתו העצמית, ביטחונו האישי ופוגעת בנפשו ובגופו ואף במשפחתו ובסובבים לו, (הלמ"ס, 2016).
המטרה שלי במחקר הזה היא להבין לעומק את נושא האפליה ואי שוויון בקרב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה והעולם העסקי, עם הדגש על מדינת ישראל. ממטרה זו נגזרות שאלת המחקר הבאה וההשערות המתלוות אליה.
שאלת מחקר
לאור כל האמור לעיל, עבודה זו תעסוק בשאלה כיצד חווה האוכלוסייה הערבית בישראל את אפלייתם בשוק העבודה והעולם העסקי?
השערות המחקר
1. יימצא כי המגזר הערבי במדינת ישראל חווה אפליה במכרזים ציבוריים ובעולם העסקי.
2. יימצא כי המגזר הערבי סבור שמעסיקים ישראלים יעדיפו להעסיקו בעבודות מסוימות בלבד כגון מלונאות ובנייה.