בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים (14001) – ממן 13-16 – משובי עמיתים – ציון ממוצע 95 – האוניברסיטה הפתוחה