בימי שואה ופקודה - בדוק

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
ציון 95
שנת הגשה 2020
מספר מילים 3146
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

ממ"ן 12 – בימי שואה ופקודה
שאלה 1 סעיף א'
בתשובתי אציג את המציאות הפוליטית, חברתית, פסיכולוגית וכלכלית ששררה בגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה 1918.
כעשרה מיליון בני אדם נהרגו במלחמה, דור שלם של צעירים בכל מדינות אירופה נעלם. בשנת 1918 גרמניה נכנעה.
מבחינה כלכלית – לאחר מלחמת העולם הראשונה היו שני משברים כלכליים גדולים בגרמניה.
הראשון היה בשנים 1919-1923 אשר נבע בעיקר מתוצאות המלחמה והשלכותיה והמשבר השני חל בשנים 1929-1933 הוא היה משבר עולמי שהשפיע על גרמניה בעקבות נפילת הבורסה בארצות הברית. אפרט על שני המשברים.
המשבר הכלכלי הראשון היה כתוצאה ממלחמת העולם הראשונה ובסיומה גרמניה חתמה על הסכם לסיום ……….
סעיף ב'
בתשובתי אסביר מדוע היהודים נתפסו כאחראים לתוצאות המלחמה.
בחברה הגרמנית חיפשו אשמים ולא היו מוכנים לקבל על עצמם את האחריות על התבוסה וההפסד הגדול של מלחמת העולם.
גרמניה יצרה מיתוס שנקרא: "תקיעת סכין בגב האומה".
מיתוס זה נתן מענה לכל החברה הגרמנית שלא הבינו מדוע גרמניה נכנעה וההסבר של הימין הקיצוני היה שגרמניה לא הייתה חייבת להיכנע, כוחות השמאל והליברלים הם אלה שבגדו בגרמניה ונעצו "סכין בגב האומה" וכך גרמניה נכנעה. (לא הייתה לגרמניה הרבה ברירה).
כוחות השאל תקעו סכין וגם היהודים היו חלק, היו מהפכנים יהודים, והיו קומוניסטים, אבל לדעת גרמניה………..
סעיף ג'
לאחר מלחמת העולם הראשונה החברה הגרמנית נחלה מצוקות קשות, החל בהפסד הקשה והתבוסה במלחמה והמצב בו ממשלת גרמניה נאלצה לחתום על חוזה משפיל בשם "חוזה ורסאי" האומר כי גרמניה מוותרת ומודה שהם אלו שהחלו את המלחמה, יחד עם זאת הם היו צריכים לחבר את הלאומים של השלטון על חבל סאר והרייך. …..
שאלה 2 סעיף א'
בתשובתי אציג את ההשוואה על פי מרגל בין המשטר הנאצי של היטלר בגרמניה לבין המשטר הפאשיסטי של מוסוליני באיטליה.
נראה כי ישנו דמיון רב בניהם יש הטוענים כי המשטר הנאצי יצא מהמשטר הפאשיסטי.
מרגל במאמרו אומר: "דיקטטורה ודמוקרטיה בשנים 1939-1918" לטענתו קיימים מספר הבדלים …….
סעיף ב'
בשנות ה-80 של המאה ה-20 החלה לחזור מגמה להשוות בין הרצונות שטוטליטריות בברית המועצות תחת סטלין לרצונות הנאצים של היטלר.
קרשו תוקף …….