בימי שואה ופקודה סיכום מורחב

תקציר העבודה

סיכום החומר של הקורס בימי שואה ופקודה, מאוד עזר למבחן