בימי שואה ופקודה - קורס (10234) 2024א'

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
מילות מפתח ,
ציון 100
שנת הגשה 2023
מספר מילים 1655
מספר מקורות 2

תקציר העבודה

שאלה 1:
קראו את מדריך הלמידה ליחידה 1 (עמ' 11-7) והציגו את השאלות המתודולוגיות שאיתן
מתמודדים היסטוריונים של השואה.

שאלה 2:
חזרו למדריך הלמידה ליחידה 1 וקראו את הפרקים מתוך מחקרו של בעז נוימן במקראה
חלק א עמ' 82-53.
א. מה השאלה המרכזית העומדת בבסיס מחקרו?
ב. הציגו את שתי הגישות המחקריות להתפתחות הפתרון הסופי והסבירו באמצעותן את
כותרות הפרקים.
ג. איזו מבין הגישות משכנעת אתכם יותר ומדוע? הציגו תשובה מנומקת מלווה
בדוגמאות.