במסגרת הקורס תרבות ארגונית שמספרו 10566 - הצעת מחקר בנושא השינויים הארגוניים הנדרשים במסגרת שרות בתי הסוהר בעקבות האקלים שנוצר בהשפעת קמפיין Me too – עבודתן של חיילות – סוהרות באגף הביטחוני כמקרה בוחן

תקציר העבודה

בעקבות התפוצצות פרשת ההטרדות המיניות של החיילות – סוהרות וסרסור הסוהרות באגפים הבטחוניים של שרות בתי הסוהר על ידי מחבלים מורשעים באגף הבטחוני בשב"ס, מטרת הצעת מחקר זו הנה לעצב מחקר שנועד לבחון את האקלים הארגוני בשב"ס בנוגע להטרדות מיניות הארגון בהשפעת קמפיין Me Too. במסגרת זו, אציג את שאלת המחקר, את רציונל המחקר, שיטת מחקר, תוכן ענינים אפשרי ומקורות אפשריים.