בעד ונגד גיוס נשים לצה"ל

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2019
מספר מילים 13500
מספר מקורות 8

תקציר העבודה

עבודה זו תעסוק בדעות בעד ונגד שירות בנות ביחידות קרביות בצה"ל, תוך ביסוס כל צד בעמדה על מספר תחומים שונים עליהם מתבססת הטענה.

העבודה כוללת מבוא (סקירה ספרותית על גיוס נשים ושירות נשים בצה"ל), טענות בעד וטענות נגד, סיכום ומסקנות.