היווצרות פסיכופתולוגיה תהליכים פסיכו-דינאמיים פסיכולוגיה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
ציון 92
שנת הגשה 2018
מספר מילים 10000
מספר מקורות 0

תקציר העבודה

סיכומים בקורס פסיכופטולוגיה. פסיכולוגיה קלינית.

נושאי הלימוד
1. תיאוריות התפתחות נורמלית ואבנורמלית –
פסיכולוגיית האגו:
אנה פרויד – קווי התפתחות תקינים של האגו
יחסי אובייקט:
קליין – פוזיציות ההתפתחות המוקדמת (הסכיזו-פרנואידית, הדפרסיבית).
תהליכים פרימיטיביים – פיצול, השלכה והפנמה, סוגי הקנאה, הזדהות השלכתית.
וויניקוט – התלות המוחלטת והתלות היחסית, תפקיד הראי של האם, סביבה מחזיקה, כשלי הסביבה, חפץ מעבר, העצמי המזויף.

פסיכולוגיית העצמי:
קוהוט – לכידות העצמי, ההפרעה הנרקיסיסטית, כשלים בתפקוד הזולת-עצמי.

2. מונחי יסוד של טיפול פסיכו דינמי:
קרנברג – אבחנה מבחנית (רמות ארגון של האישיות) וראיון מבני
גישות אחרות למפגש ראשון
החוזה הטיפולי
הברית הטיפולית
העברה והעברה נגדית
התנגדות