העברה בין דורית של דפוסים משפחתיים - חקר וניתוח של מקרה בוחן

תקציר העבודה

עבודה זו מחברת בין המושגים התיאורטיים מתחום הדינאמיקה משפחתית לחוויה משפחתית של מטפלת העושה רפלקציה לעצמה ומספרת את סיפורה האישי. מקרה הבוחן משמש עבור הניתוח, זאת תוך התייחסות להעברה בין דורית של דפוסים משפחתיים וכמו כן תוך הסתמכות על גישתו התיאורטית של Bowen (1978).
העבודה מורכבת מארבעה חלקים.
הראשון, תיאור מקרה הבוחן וכן תרשים של ג'נוגרם משפחתי.
החלק השני מציג סקירה ספרותית העוסקת בהעברה בין דורית ובדיפרנציאציה של העצמי. על פי גישה זו משפחת המוצא של ההורים משפיעה על המשפחות הגרעיניות שילדיהם יוצרים בעתיד, גם לאחר עזיבתם את משפחות המוצא שלהם. השפעה זו הנה העברה בין דורית שמתבטאת בחזרה או תגובה על דפוסים שהתקיימו בדורות הקודמים. העברה זו מתגברת סביב נושאים המעוררים חרדה או קונפליקטים ומעצימים אותה, ולרוב היא אינה מודעת וקשה להבחין בה בהיותך חלק ממערכת היחסים. יחד עם זאת, השפעותיה משמעותיות וארוכות טווח.
דיפרנציאציה של העצמי הנה המובחנות של אדם אל מול עצמו ומשפחתו והפרק צולל לחקר מושג זה בהקשר של העברה בין דורית.
החלק השלישי של העבודה הנו אינטגרטיבי ועיקרו יישום של המחקרים והגישות התיאורטיות על מקרה הבוחן.
לבסוף, מוצג דיון הבוחן את הקשר בין דיפרנציאציה של העצמי לעבודה של המספרת כמטפלת. בחלק זה, נחקרים האופנים בהם מתפתח "אני מאמין" של מטפלת תחת מסגרת הניתוח התיאורטי של החלק השלישי של העבודה.