הפעילות הציונית במרוקו הקולוניאלית בין השנים 1948-1942 דרך יהודים, מרוקאים וצרפתים

תקציר העבודה

מחקר זה יעסוק בפעילות הציונית במרוקו הקולוניאלית בין השנים 1942-1948. לאורכו יסוקרו האירועים המשמעותיים בפעילות זו תוך מעבר על הציר של יהודים, מוסלמים וצרפתים והשפעותיהם של שלושת הגורמים הפעילים הללו על התפתחות הציונות במרוקו והשינויים בה. שאלת המחקר שתענה בעבודה זו היא "כיצד השפיעו גורמים יהודים, מוסלמים וצרפתים על הפעילות הציונית במרוקו בשנים 1942-1948?" ולכן הוא יעסוק בתנאים כמו הקהילה היהודית ככלל והציונית בפרט, התנהלותם של המוסלמים לאור התגברות הפעילות הלאומית- יהודית ויחס הצרפתים ליהודים ולציונות מתחילת חסותם במרוקו ועד להתעצמות תהליכי הדה-קולוניזציה במדינה.

תוכן עניינים:
מבוא

.1 החסות הצרפתית במרוקו

.2 צמיחת הלאומיות הציונית בעולם ובמרוקו
ציונות צ'כיה
הציונות במצרים
הפוגרומים באוקראינה
קומוניזם וציונות
ציונות ומדינת הלאום
ציונות במרוקו עד שנת 1942

.3 ציונות במרוקו
3.1 מלחמת העולם וציונות
3.2 מרוקו
3.3 הקמת מדינת ישראל

4. השפעת הציונות על היחסים בין יהודים למוסלמים על רקע החסות הצרפתית

סיכום