הפערים בין המרכז והפריפריה בישראל, תוך השוואה בין תל – אביב וגוש דן בכללותו לכרמיאל כעיר פריפרית

תקציר העבודה

הפערים בין המרכז והפריפריה בישראל, תוך השוואה בין תל – אביב וגוש דן בכללותו לכרמיאל כעיר פריפרית

תוכן עניינים
תקציר 1
פרק 1 – סקירת ספרות 2
1.1 כרמיאל כפריפריה 2
1.2 מרכז ופריפריה בישראל 3
1.3 פערים במערכת החינוך 7
1.4 פערים כלכליים וחברתיים בישראל 8
מקורות 9

תקציר
במסגרת עבודה זו, אסקור את הפערים בין המרכז והפריפריה בישראל, תוך השוואה בין תל – אביב וגוש דן בכללותו לכרמיאל כעיר פריפרית. הביטוי "כל הדרכים מובילות לרומא" הנו נכון כשמדובר בגוש דן. כאשר מדברים על מרכז ופריפריה בישראל, התחושה היא שההתרחשות היא בגוש דן ומעט מזה בירושלים, זאת לעומת יתר חבלי הארץ, שם ההתרחשות הנה זניחה ושולית. התהליך הכלכלי – חברתי גרם לגוש דן לשמש כמרכז חייה של מדינת ישראל בתחומים כגון תרבות, תקשורת, ספורט, מרכזי בילוי ומגוריהם של סלבס. מי שאינו מתגורר בגוש דן שואף להתגורר באזור. גוש דן התפתח מבחינה כלכלית ותהליכי הפיתוח בה הואצו, אך הפריפריה הוזנחה על ידי המדינה בהיבטים רבים