הפרעת המרה- סקירת ספרות

תקציר העבודה

העבודה הינה סקירת ספרות של סמינריון בנושא ״הפרעות המרה/ קונברסיה״ ״Conversion disorder״ בתחום פסיכופתולוגיה או פסיכולוגיה.
להלן תוכן העיניינים מפורט-
הפרעת המרה- מהי?
1.1 סוגים, ביטויים קליניים וסוגיי הפרעות בסומטופורמיות
1.2 אפידמיולוגיה של הפרעת המרה
1.3 אטיולוגיה
1.4 דרכי אבחון וטיפול
1.5 סיווג קליני
הפרעות סומטופורמיות והפרעות דיסוציאציה
2.1 ההיסטריה של ההיסטוריה
2.2 הפרעות סומטופורמיות
2.3 דיסוציאציה
2.4 תחלואה נלווית
2.5 טיפולים אפשריים בהפרעות סומטומורפיות ודיסוציאטיביות
לגופו של עניין
3.1 היבטים נוירולוגים בפסיכיאטריה
3.2 נוירו- פסיכיאטריה
3.3 נוירו- פסיכולוגיה
3.4 היבטים אנדוקרינולוגים בהפרעות פסיכיאטריות
תסמונת המרה: הקשר בין הנוירולוגיה לפסיכיאטריה
4.1 הפרעת המרה ואבחונה בראי הנוירולוגיה
4.2 הפרעת המרה ואבחונה בראי הפסיכיאטריה
4.3 היבטים נוירופסיכולוגים של הפרעות סומטיות
סיכום
בבליוגרפיה