הקשר בין לקות למידה ותחושת בדידות והתפקיד הממתן של התקווה.

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 96
שנת הגשה 2022
מספר מילים 10362
מספר מקורות 76

תקציר העבודה

תוכן העניינים
תוכן העניינים 1
תקציר 3
הקדמה 4
לקות למידה 4
מהי למידה. 4
מהי לקות למידה. 4
בדידות 8
לקות למידה ובדידות 10
תקווה 11
בדידות ותקווה 13
המחקר הנוכחי 14
שיטה 15
משתתפים 15
כלים 15
שאלון בדידות UCLA Loneliness Scale-. 16
שאלון תקווה תכונתית 16
הליך 16
תוצאות 17
דיון. 19
ביבליוגרפיה. 23