השפעותיהם של רפורמות חינוכיות במערכת החינוך במדינות ה- OECD על הישגיהם של תלמידים במבחנים בינלאומיים ברחבי העולם

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2023
מספר מילים 2770
מספר מקורות 6

תקציר העבודה

מבחני PISA הינם מבחנים בינלאומיים הבוחנים ומעריכים ידע ומיומנויות של תלמידים ותלמידות ברחבי העולם במדינות ה- OECD תוך מתן דגש על קריאה, כתיבה, מתמטיקה ומדעים על מנת לאפשר כניסה תקינה לאותם תלמידים לחברה. אותם מבחנים הביאו ליצירת רפורמות חדשות במערכות החינוך ברחבי העולם על מנת לצמצם פערים בחינוך בשל תוצאות המבחנים שמציגים פערים גדולים בין המדינות הנבחנות בתחומי הידע הנבחנים. רפורמה מטרתה עפ"י מילון אבן שושן היא שינוי ערכים תוך תיקון מהיסודי ויצירת שינוי בסדר הקיים. ניתן לומר שמבחני PISA מעמידים מראה מול מערכות החינוך השונות בעולם ונותנות להם להבין מה הם הבעיות במערכת של כל אחת מהן תוך מתן דגש על צמצום פערים וקידום שיווין בחינוך אל מול זאת אותם מבחנים גם מודדים כמה השפעה יש לרקע כלכלי-חברתי שונה של תלמידים על מדד התוצאות ונותנים לגיטימציה למדדים שלא תמיד קשורים לחינוך, כמו הסטטוס המקצועי של ההורים, הכנסת משק בית או בעלות על מוצרים שונים אשר משקפים את רמת העושר של המשפחה ורמת ההשכלה הפורמלית של שני ההורים בתוך המשפחה. מחקר זה בוחן ארבע מדינות מתוך מדינות רבות שנבחנות תחת מבחני PISA במדינות ה- OECD.