השפעות לטווח הקצר ולטווח הארוך של עבירת אונס על נפגעת העבירה – קורבן אונס של הסופר חיים ולדר כמקרה בוחן

תקציר העבודה

תקציר העבודה
המכללה האקדמית אשקלון
החוג לקרימינולוגיה

השפעות לטווח הקצר ולטווח הארוך של עבירת אונס על נפגעת העבירה – קורבן אונס של הסופר חיים ולדר כמקרה בוחן
מוגש על ידי – מספר תעודת זהות
מוגש על ידי – מספר תעודת זהות

שם המרצה:
שם המתרגלת:
שם הקורס:
מספר הקורס:

תאריך עברי: תאריך לועזי:

תוכן עניינים

מבוא

1
פרק 1 – אונס

2
1.1 הגדרה

2
1.2 מאפיינים

3
1.3 היקף התופעה

4
פרק 2 – אונס – השפעות לטווח הקצר ולטווח הארוך של נפגעת עבירה
6
2.1 תיאוריית הדחק – פוסט טראומה

6
2.2 השפעות לטווח הקצר

6
2.3 השפעות לטווח הארוך

7
פרק 3 – מקרה בוחן – קורבן אונס של הסופר חיים ולדר

9
פרק 4 – דיון ומסקנות

10
סיכום

12
מקורות

13

מבוא
כל החבר’ה הביעו צער שכל הסיפור שהסתבך
וחרטה וכל החרא אז למה הם לא מפסיקים לחייך
כי השופט הקל את העונש כי לא צעקת ולא היית בתולה
החוק היבש לא נרטב אף פעם
אפילו לא מדמעה של ילדה (כל החבר’ה, יהלי סובול)
מטרת עבודה זו הנה לבחון את השפעות האונס על קורבן האונס הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. במסגרת זו נציג את המקרה של הנאנסת רוחמי ילטה רבינוביץ’, אשר נפלה קורבן לאנס הסדרתי והסופר חיים ולדר, כמקרה בוחן. רוחמי (רומי) נחשפה לאחר התאבדותו של האנס במסגרת ראיון ששודר בתחקיר המקור. בהתאם לכך, נערוך ניתוח של השפעות האונס לטווח הקצר ולטווח הארוך על רוחמי כנפגעת האונס. במסגרת זו, עולה השאלה מהן ההשפעות לטווח הקצר ולטווח הארוך אותה חוותה נחמי, אשר נפלה קורבן לאנס הסדרתי חיים ולדר?
ראשית, במהלך הפרק הראשון, נגדיר מהו אונס, מהם מאפייני התופעה והיקפיו. החוק הישראלי מגדיר אונס כסוגים שונים של עבירות מין במבוגרים וילדים ללא הסכמה חופשית של הצדדים. אחת מתוך 3 שנים תעבור אונס פעם אחת בחייה. יתכן והאונס יתבצע על ידי מכר, כגון עמית לעבודה ואף בעל, או על ידי זר במסגרת תקיפה אקראית. מבחינה סטטיסטית את היקף התופעה ובניגוד לדעה הרווחת, 8 מתוך 10 מקרי אונס יבוצעו על ידי מכר. מדובר בתופעה המושפעת מיחסי כפיפות מגדריים, כחלק ממערך רחב של אלימות פיזית. למעשה האונס נלווה מיתוס האונס, אשר מוביל להאשמת הקורבן – כאשר האשמה על ביצוע המעשה עוברת ממבצע עבירת התקיפה המינית לקורבן האונס (להב, 2008 ; Nguyen, Weeks & Stenstrom, 2021 ; Borgogna, Emma Lathan & Ryon, 2022).
בהמשך, מטרת הפרק השני הנה לבחון את ההשפעות של האונס על הקורבן הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. הפרעת דחק פוסט תראומטית הנה הפרעת חרדה, אשר מתפתחת בתגובה לארוע תראומטי בקרב אחת מתוך 12 נשים, זאת לעומת 1 מתוך 24 גברים. בעקבות כך, הנפגע חווה מצוקה והפרעות בתפקוד (אלטמן, 2011 ; הרמן, 2017). בנוסף, קורבנות תקיפה מינית ייחוו השפעות לטווח הקצר, כגון אפשרות להידבקות המחלות מין, קליטת הריון, האשמת הקורבן מצד הסובבים ועוד. לבסוף, קורבנות אונס עלולות לחוות השפעות לטווח ארוך, כגון פוביות, התקפי חרדה והפרעת דחק פוסט טראומתית ( דנציג – רוזנברג ופלג, 2020)
הפרק השלישי נועד להציג את מקרה קורבן האונס של האנס הסדרתי חיים ולדר, רוחמי שוורץ. הניתוח יתבצע בהתאם לראיון שנתנה הנאנסת בפנים גלויות לתוכנית המקור.ואכן, מהתוכנית עולה, כי הנאנסת סובלת מתופעות לטווח הקצר ולטווח הארוך בעקבות האונס באופן התואם לנסקר בספרות. קרי, בטווח הקצר, רוחמי עברה נידוי חברתי והאשמת הקורבן מצד הסובבים. בהמשך, באו לידי ביטוי השפעות לטווח הארוך, כגון הפרעת דחק פוסט טראומתי והפרעות בתפקוד המיני.