השפעת ניסיון ניהולי קודם על החלטת יועצים ארגוניים בישראל להקים עסק עצמאי (סמינריון)

תקציר העבודה

עבודה סמינריונית מקיפה ומצטיינת הבוחנת את המוטיבציה של יועצים ארגוניים להקים עסק עצמאי כתלות בנסיונם הניהולי הקודם. העבודה הוגשה במסגרת הקורס בבדינמיקה של התפתחות תעשיות חדשות, בית הספר למדעי ההתנהגות, המסלול האקדמי המכללה למנהל.