זהירות! פדופיליה ברשת

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח ,
ציון 92
שנת הגשה 2023
מספר מילים 9863
מספר מקורות 27

תקציר העבודה

מטרת העבודה "זהירות! פדופיליה ברשת" הייתה לתאר את תופעת הפדופיליה, לעמוד ולהתחקות על מאפייניה השונים, וכן לתאר את תהליך לכידת הקורבן. לשם כך, נבחנו מושגים מקדימים להבנה הנושא והם: עבריינות מין ופדופיליה. ונחקר לעומק נושא הפדופיליה ברשת, הסיבות ומצבי סיכון באינטרנט, תהליך הלכידה והתערבות ההורים והקהילה לצמצום התופעה.
לעבודת המחקר נבחר כלי מחקר להבנת התופעה והוא סקירה ספרותית בנושא. בעזרת הסקירה הנרחבת והמעמיקה יוכל הקורא להבין את תופעת הפדופיליה ברשת וממצאיה השונים.

תוכן עניינים
תקציר 2-1
מבוא 4-3
סקירת ספרות 17-5
1. עבריינות מין 5
1.1 גורמי הסיכון בעבירות מין 6-5
2. פדופיליה 10-7
2.1 הגדרה 7
2.2 מאפייני הפדופיל 9-7
2.3 מאפייני הקורבנות ונפגעי עבירות מין ופדופיליה 10-9
3. פדופיליה ברשת 17-11
3.1 הסיבות להיווצרות סכנות האינטרנט 12-11
3.2 מצבי סיכון באינטרנט 14-13
3.3 תהליך הלכידה Capture 16-15
3.4 הקהילה וההורים פועלים נגד עברייני רשת 17-16
דיון 21-18
ביבליוגרפיה 23-22
נספחים 24