"חושך שבטו שונא בנו" - ענישה גופנית כאמצעי חינוך לילדים – עמדות פוסקי ההלכה מימי המקרא ועד ימינו

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 8300
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

מבוא
משחר האנושות נאלצו להתמודד הורים עם חינוך ילדיהם. ישנן גישות שונות ומגוונות לחינוך ילדים כאשר חלק משיטות החינוך כוללות ענישה גופנית בכל מקרה בו ההורה רואה לנכון כי הדבר נחוץ. חינוך ילדים מושפע מגורמים רבים בתרבויות השונות. הוא מושפע ממסורות, חוקים, קהילות, בתי משפט, תקדימים, מפסיקות של פוסקי הלכה דתיים בדתות השונות ועוד. מה הייתה עמדת חז"ל לגבי ענישה גופנית כאמצעי חינוכי כלפי ילדים ? האם היה שינוי בעמדת חז"ל והחברה כלפי פרקטיקה זאת לאורך השנים? על מנת להשיב לשאלות אלו נסקור מספר מאמרים השופכים אור על עמדת בתי המשפט וחז"ל ונתבסס על מקורות ראשוניים מתקופות שונות המעידים על עמדות חז"ל.
עיון מדוקדק במקורות ההלכה והמשפט העברי, כמו גם בספרות המידות והמוסר, מגלה תמונה מורכבת, ממנה ניתן ללמוד על כך שמצד אחד הייתה התנגדות לשימוש בענישה גופנית כשיטת חינוך, גם בעבר וגם בזמן הזה, אך לא ניתן להתעלם מכך שקיימים מקורות בהלכה המצדדים

תוכן עניינים:
מבוא 2
1. עמדת המקרא כלפי הענשה גופנית לצורכי חינוך 2
2. עמדת התלמוד כלפי הענשה גופנית לצורכי חינוך 5
3. סייגים לענישה גופנית בימי הביניים 8
4. סייגים לענישה גופנית בעת החדשה 11
5. ענישה גופנית בראי המשפט הישראלי 14
סיכום 17
רשימת קיצורים 20