חותך, נצמד, מאיים: המספרים מאחורי האלימות בכביש של הנהג הישראלי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח ,
ציון 88
שנת הגשה 2022
מספר מילים 874

תקציר העבודה

הסבירו מהי 'למידה' בהתבסס על ספר הקורס.
בחרו שתיים מהתופעות במדריך הלמידה בעמוד 137 שנחשבות למידה והסבירו
מדוע בחרתן בתופעות אלה.
)30 נק'( ב. הסבירו בהתבסס על התיאוריות של סקינר ובנדורה, כיצד נוצרת הלמידה
המתוארת בכתבה בתחילת שאלה זו. עליכם להתייחס בנפרד לכל אחת
מהתיאוריות. ביחס לכל תיאוריה יש להתבסס על שני מושגים לפחות ולפרט
כיצד התרחשה הלמידה לפי התיאוריה.
)15 נק'( ב. בחרו אחת מהתיאוריות שהסברתם בסעיף ב' והסבירו כיצד ניתן לשנות את
ההתנהגות של הנהגים בכביש. התבססו על מושג שלא הצגתם בסעיף ב'.
שאלה 2( 40 נק'(
)10 נק'( א. הסבירו, בהתבסס על מאמרם של שייפר ומק-דרמוט במקראת הקורס
עמודים 341-324 ,מהו סולם התנהגויות לימודיות ומה מטרתו….
………..
….