חשבונאות ניהולית

תקציר העבודה

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 10404 – ממ”ן 12, ציון 100.
חשבונאות ניהולית 10860.
תוכן המטלה:
1. מודל נקודת האיזון: (א) עקרונות המודל (ב) יישום המודל.
2. מודל נקודת איזון כאשר יש יותר ממוצר אחד שימוש בסל מוצרים: (א) מודל נקודת איזון לפי יחס כמויות קבוע. (ב) מודל נקודת איזון לפי יחס מכירות בשקלים.
3. תרומה לגורם ייצור מוגבל.
4. הזמנה מיוחדת, עלויות רלוונטיות ולא רלוונטיות ובחירה בין חלופות.