חשבונאות ניהולית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2015
מספר מילים 100

תקציר העבודה

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 10404 – ממ”ן 14, ציון 100.
חשבונאות ניהולית 10860.
תוכן המטלה:
תמחיר הזמנה: זרימת עלויות ורישומם במפעל המייצר לפי הזמנות, העמסת עקיפות והטיפול בהעמסת חסר ו/או יתר.
תמחיר תהליך: הכנת דו”ח של תהליך הייצור ביחידות שוות-ערך, עריכת תמחיר תהליך על כל שלביו בשיטות נרי”ר וממוצע משוקלל, השוואת השיטות והסבר השוני בתוצאות.