חשבונאות ניהולית

תקציר העבודה

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 10404 – ממ”ן 13, ציון 100.
חשבונאות ניהולית 10860.
תוכן המטלה: העמסת מחלקות שירות והעמסת עלויות עקיפות, תמחיר מבוסס פעילויות ABC.

.