טיפול באמצעות בע"ח בילדים להורים גרושים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2017
מספר מילים -1
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

עבודה בחינוך בנושא טיפול בבע"ח.
הציון שקיבלתי הוא 95.

תוכן עניינים
מבוא 2
פרק א': התמודדות של ילדים בגיל הילדות עם משבר גירושין 4
גיל הילדות – תהליכים חברתיים 4
גיל הילדות – תהליכים משפחתיים 5
התפתחות נפשית ורגשית בגיל הילדות 7
מהו משבר 8
משבר הגירושין 9
גילאי 6-12 (בי"ס יסודי) 10
פרק ב': מערכת החינוך הטיפול בילדים להורים גרושים 13
חדר מורים 13
יועצים/ יועצות 14
פסיכולוג חינוכי 15
פרק ג': טיפול בעזרת בעלי חיים 17
זואותרפיה 17
מושגים מעולם הטיפול בעזרת בעלי חיים 17
עקרונות הפסיכותרפיה הנעזרת בבעלי חיים 18
ההיבט הרגשי של טיפול באמצעות בעלי חיים 19
מסגרות טיפול 20
סיכום 24
ביבליוגרפיה 25