כיצד המהפכה הדיגיטלית משפיעה על האנושות בכלל ועל עולם האופנה בפרט.

תקציר העבודה

תוכן העניינים

מבוא ………………………………………………………………………………………………………… 4 -3

פרק 1- המהפכה הדיגיטלית…………………………………………………………………………       5-8

פרק 2- ביטויי המהפכה הדיגיטלית בחיי היום-יום……………………………………………       9-12

פרק 3- השפעת התפרצות הקורונה על עולם הדיגיטל ………………………………………       13-16

פרק 4- השפעת הדיגיטל על עולם האופנה……………………………………………………..       17-20

סיכום ומסקנות……………………………………………………………………………………….    21-22

רשימת מקורות   ……………………………………………………………………………………..   24- 23

מבוא

עבודה זו תתמקד בהשלכות המהפכה הדיגיטלית על האנושות ובמיוחד על עולם האופנה.                                  מהפכה זו, ללא ספק מהווה את התפנית המשמעותית ביותר בכל הנוגע להפצת מידע ומסמנת שינוי בעל משמעות עצומה באינטראקציה האנושית.                                                                                                     מן הראוי, להזכיר את העובדה כי השפעות המהפכה, ממחישה את הטכנולוגיות והמגמות שמעצבות את עתידה של התעשייה, הכוללות, ניידות המאפשרות גישה לכל מיקום, בינה מלאכותית, פיתוח פלטפורמות פרסום , כל אלו בשילוב ניתוב עבודה עם האינפורמציה בזמן הנכון לאדם הנכון.

המטרה העיקרית בעבודה, היא להבין את מהות הקשר בין הדיגיטציה להסתגלות בני האדם בכל תחומי החיים.

בעידן של היום, הטכנולוגיה מהווה מצרך בסיסי בין המוכר לצרכן, כמו כן , הידע שיש היום הוא עצום בשל ההזדמנויות הרבות שיש למציאת מידע.