למען יראו וייראו - תכנית הריאליטי סופר נני בעיני הורים כצופים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , , ,
ציון 98
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1120
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

ניתוח מאמר אקדמי העוסק בהשפעת ההקשר המשפחתי והמגדרי על משמעות התכנים והקשר ביניהם לבין המציאות המשפחתית.
העבודה עוסקת בהבחנה בין מאמר אקדמי אמפירי לבין מאמר אקדמי עיוני, זיהוי חלקים השונים של המאמר, שאלות מיפוי לצורך פיענוח המאמר.
המאמר שנבחר בעבודה זו עוסק במשמעות תכנית הריאליטי סופר נני , המציעה דיון על תפקוד המשפחה הפוסט מודרנית ועל היחסים בין הורים לילדים באופן ציבורי ופתוח.