מאגר פתרונות של מטלות בקורס מבוא למינהל וניהול ציבורי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 99
מקצוע
קורס
מילות מפתח
שנת הגשה 2023
מספר מילים 29097

תקציר העבודה

מאגר פתרונות מלאים ומפורטים של מטלות בקורס מבוא למינהל וניהול ציבורי
ציונים גבוהים