מבוא לכלכלה - עקומת התמורה עד עקומת ההיצע

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 4
מקצוע
מילות מפתח , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 900

תקציר העבודה

9 שאלות אמריקאיות בנושא עלות אלטרנטיבית שולית + הסבר מעמיק לפתרון כל שאלה, ציון 100 בעבודה מפורט ומוסבר היטב.