מבחן בית בקורס משפט במסגרת לימודי חינוך, 4 שאלות.

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , , , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2017
מספר מילים 1851
מספר מקורות 0

תקציר העבודה

מבחן בית הבוחן סוגיות משפטיות במערכות חינוך.
מבחן בית בקורס "מערכות בגיל הרך: נהלים, תקנות וכללים". סמסטר א'.
הקורס כולל מקרים פליליים ואזרחיים שהתרחשו בגני ילדים בבתי ספר ואיך נמנעים מטעויות תוך התייחסות לחוזר מנכל ולחוק היבש.