מדיניות הענישה הישראלית כלפי עברייני מין

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
ציון 83
שנת הגשה 2017
מספר מילים 2760
מספר מקורות 20

תקציר העבודה

מבוא
פרק 1: עבריין מין בישראל – מיהו?
1.1 הגדרה – עבריין מין
1.2 מאפיינים
1.3 היקף התופעה של עבירות מין בישראל
פרק 2: מדיניות הענישה בישראל – מהי?
2.1 הגדרה – פנולוגיה (תורת הענישה)
2.2 תיאוריות בענישה – התיאוריה התועלתנית ותיאוריית הגמול
2.3 דגמי ענישה – הרתעה, מניעה, שיקום ותגמול
2.4 שיטת הענישה בישראל – דגם ענישה משולב
פרק 3: שיקולי הענישה וחוקים כלפי עבריין מין בישראל
3.1 שיקולי הענישה כלפי עברייני מין בישראל
3.1 חוקים כלפי עברייני מין בישראל
פרק 4: ניתוח מקרה
סיכום
מקורות
נספח