מוסיקה פופולרית בישראל - קורס (10785) 2024א'

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
מילות מפתח
ציון 97
שנת הגשה 2023
מספר מילים 876
מספר מקורות 2

תקציר העבודה

שאלה :2 הישראליזציה של הרוק – כוורת
הסבירו בקצרה את המושג "הישראליזציה של הרוק". כיצד היא באה לידי ביטוי במילות השיר
"פה קבור הכלב" (1975) של להקת כוורת? בתשובתכם התייחסו למשחקי המילים והאימרות
המופיעות בשיר.

שאלה :3 המרה משירי א"י לרוק – שלמה ארצי
כיצד באה לידי ביטוי ההמרה שעבר שלמה ארצי ממבצע שירי א"י למבצע ויוצר רוק? הסבירו
תוך השוואה בין השירים "האם עודך יפה" ו"לילה לא שקט". בתשובתכם התייחסו לנקודות
הבאות:
– מחברי השירים
– משלב השפה ותוכן השיר
– סגנון השירה של ארצי בכל אחד מהשירים
– כלי הנגינה והסגנון המוסיקלי הכללי