מזרח התיכון בין מלחמות העולם- ממ”ן 11 בדוק ציון 85