מטלה 12 בקורס התנהגות ארגונית-מיקרו

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 87
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1145

תקציר העבודה

פתרון מטלה 12 בקורס 10430 – התנהגות ארגונית-מיקרו

נושאי המטלה: מחויבות רגשית,מעורבות גבוהה בתפקיד,תיאוריית האירועים הרגשיים, ייחוס פנימי, חוסר איזון וכדומה