מטלת הכנה לקורס – עבודה עם נערות בסיכון – ניתוח הסרט סרט משוחררים: המהפיכה המינית החדשה - Liberated: The New Sexual Revolution (2017 בהתאם לסוגיות רלוונטיות בקורס.

תקציר העבודה

מטלת הכנה לקורס – עבודה עם נערות בסיכון – ניתוח הסרט סרט משוחררים: המהפיכה המינית החדשה – Liberated: The New Sexual Revolution (2017 בהתאם לסוגיות רלוונטיות בקורס. אתגרים חינוכיים העולים ומרחבי הפעולה הזמינים הן הפגיעות שלהן מועצמות בסרט משוחררים: המהפיכה המינית החדשה – Liberated: The New Sexual Revolution (2017)