מבוא לשירה

תקציר העבודה

חיבור פרשני על השיר "אני עומד בחלון" מאת אמיר גלבוע – תוך התמקדות בקומפוזיציה ומבנה ; סיטואציה, דובר, מיקוד ונמען ; לשון פיגורטיבית ; פרוזודיה (מצלול, חריזה, ריתמוס ומשקל) ; וכן, אינטרטקסטואליות.