מטלת מנחה סטייה חברתית 10270

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1112
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

מטלת מנחה ממ"ן 14 סטייה חברתית 10270

ציון 100  !

.1. 25/25 האופנים שבהם החברה הישראלית מטביעה סטיגמה בנשים יהודיות עקרות:
• קיום מצוות "פרו ורבו" עוד מימי התנך מעודדת נשים להיכנס להריון וללדת ילדים ואי פריון נתפס בתנך כגזירה וגורל אכזריים וכך זה גם משליך על החברה כולה שמתייחסת לאי פריון כמשהו שלילי ולא מקובל.

• מדינות מערביות רבות וביניהן מדינת ישראל …………..

• החברה הישראלית מקדשת ילודה ככלי למאבק קיומי – דמוגרפי וצבאי.
כל אזרח במדינת ישראל גדל עם האידיאולוגיה שבחברה הישראלית קריטי להביא ילדים ככלי למאבק קיומי. זהו כלי למאבק ……

• טיפולי פריון במימון המדינה. כשהמדינה מממנת טיפולי פריון לנשים עקרות ללא תשלום ,היא …

2. 25/25 מעולה! דרכי ההתמודדות של נשים אלה עם הסטיגמה שמוטבעת בהן:
• צמצום מעגלי התקשורת החברתית כדי להימנע משאלות בנושא אי הפריון או העקרות.
לפי מאמרה של לריסה רמניק למעלה ממחצית הנשים חששו ששמן הטוב והיחסים שלהן עם קבוצות
….
1. 25/25 מצוין תהליך התיוג על פי תיאוריית התיוג:
תיאוריית התיוג אומרת שאם אדם ביצע סטייה מהסוג הראשוני, שלא באמת פוגעת בחברה ויש לסטייה הזו קהלי …

• השלב הראשון בתהליך התיוג הוא – תיוג והטבעת סטיגמה.
זהו שלב שבו קהלי הצופי…

• השלב השני בתהליך התיוג הוא – דביקות התוויות הסוטות.
ברגע שחברה מטביעה באדם סטיגמה של סוטה, הסטיגמה הופכת לסטטוס הראשי של האדם ומגמדת …

• השלב השלישי בתהליך התיוג הוא – רפלקסיביות.
חלק ניכר מהאישיות שלנו, התכונות שלנו, איך שאנחנו רואים את עצמנו הם פונקציה של האינטראקציה …

. 25/25 מצוין אופני ההתמודדות עם הסטיגמה "עקרה" של נשים יהודיות עקרות בישראל מצביעים על אימוץ הסטיגמה על ידן.
כשנשים עקרות מנסות לצמצם את מעגלי ההתקשרות החברתית הן בעצם נמנעות ומתחמקות …