ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל

תקציר העבודה

שאלה 1 (30 נקודות)
במה שונה תפיסתו של נויברגר את הדמוקרטיה הישראלית מתפיסתו של סמוחה?

שאלה 2 (40 נקודות)
האם לדעתך ישראל היא דמוקרטיה יציבה? הסבירו את תשובתכם תוך פירוט הגורמים השונים ליציבות ולאי יציבות משטרים דמוקרטים.

שאלה 3 (30 נקודות)
מה הייתה מטרתו העיקרית של בן-גוריון בפעולותיו נגד האניה 'אלטלנה', נגד רוצחי הרוזן ברנדוט ונגד המשך קיומו של הפלמ"ח? האם מטרה זו הושגה? הסבירו.