ספורט וחברה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע , ,
קורס
מילות מפתח , , , , ,
ציון 95
שנת הגשה 2022
מספר מילים 636

תקציר העבודה

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 – ספורט וחברה

שאלה
בספרו "תהליך התירבות " Civilizing Process מנתח נורבט אליאס תהליך ממושך של שינוי התנהגותי, שהתרחש במערב אירופה בין ימי הביניים לסוף המאה ה-19, ושעיקרו הוא עידון הליכות ואיפוק. במקביל, בתחום הספורט חלה ירידה ברמת אלימות ומסגרות החוקים של הפעילות הספורטיבית נעשו נוקשות יותר. באילו אפיונים של הספורט המודרני קשורה המגמה הזו?

תשובה
תחרויות ופעילויות הספורט שהתרחשו באירופה של ימי הביניים שיקפו סטטוס חברתי והבדלי מינים. בנוסף, נבדלו בשכבות החברה הרחבות, באוכלוסייה המקומית היו בעיקר משחקים עממיים באירועי
……………………………………………………
המשך בתוך הקובץ