- ספורט וחברה -

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 843

תקציר העבודה

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 – ספורט וחברה

שאלה
הסבירו את הטענה שהספורט משקף מתחים מעמדיים ואתניים ויכול להוביל שינויים חברתיים.

תשובה
הספורט מתואר, מוסבר ומפורש באמצעות תיאוריות סוציולוגיות ידועות במטרה לפרש תופעה חברתית מסוימת ולהבין את הקשר בין תיאוריה סוציולוגית וספורט. תחרויות הספורט משמשות כזירה שבה באים לידי ביטוי מתחים אתניים, לאומיים, דתיים וכלכליים.
התיאוריה שמתארת זאת היא תיאוריית הקונפליקט – נוסחת מרקס. ההנחה הראשונה היא שהסדר החברתי והקבוצות השונות טעונות מתחים וקונפליקטים שמתחרים ונאבקים אלה באלה על מנת להגשים את הרצונות והאינטרסים שלהם, קונפליקטים אלו נובעים מדעות שונות בחברה לגבי מטרות וערכים.
סדר חברתי נוצר בשל הצלחת קבוצה מסוימת לשלוט על קבוצות אחרות, להביע שליטה זאת בכוח, במשאבים ובאמצעי כפייה ולכן הקונפליקט בין הקבוצות הוא בלתי נמנע ומוביל בנסיבות מתאימות לשינוי חברתי הדרגתי או מהפכני.
…………………………………………………………………
המשך בתוך הקובץ