תכנון לימודים הוראה והערכה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1850

תקציר העבודה

שאלה 1
א. הוראה-למידה הממוקדת במורה מזוהה עם הגישה המסורתית, שראשיתה במחצית השנייה של המאה ה19 כאשר הקימו את בתי הספר להמונים, כאשר המטרה הייתה להקנות חינוך להמונים על מנת שישתלבו בתעשייה. שיטות ההוראה המסורתיות הממוקדות במורה מזוהות עם המונח "הוראה פרונטאלית לפי דירוג קבוצות גיל".
הרציונל העומד בבסיסן של שיטות אלו טמון בין היתר בהתפשטות ההומניזם והרעיונות של חופש ושוויון וההתפתחות התעשייתית, שהביאו לעלייתה של תנועה החורטת על דגלה את החינוך לכל בתמיכתה של המדינה.

ב. 2 שיטות המייצגות הוראה למידה ממוקדות מורה:
שיטת הביאור: "ביאור" = הסבר והבהרה של חומר הלימודים ע"י המורה. שיטת הוראה המזוהה ביותר עם הוראה ממוקדת מורה, וידועה גם בשם "הוראה פרונטלית". שיטה זו היא השיטה הנפוצה והמקובלת ביותר. ידועה גם בשם "שיטת העברה", כלומר, המורה מכין את חומר הלימודים, מעבד אותו ומעבירו לתלמידים, כשהוא ניצב מולם, פנים-אל-פנים (ברוב הזמן). קיימות שתי הנחות יסוד עיקריות הטמונות בשיטת הביאור: