נשים בחברה היהודית בארץ ישראל

תקציר העבודה

מטלת מנחה (ממ"ן) 14
קורס: 10582– נשים בחברה היהודית בארץ ישראל ( ( 1948-1882
חומר הלימוד: פרקים 4,5 בספר הקורס ומאמרי המקראה המתאימים

שאלה 1 (50 נקודות)
א. תנאי העבודה במשק הבית ואופן הפעולה לשינוי תנאי העבודה ותוצאותיהם המתוארים בסיפור:
תנאי העבודה לפי המתואר בסיפור ניתן להצביע על תנאי עבודה קשים מאוד: " ככה שפשפה הבחורה את הסירים השחורים…" – עבודה פיזית קשה, "וככה הייתה הפועלת לעיתים שבה הבייתה בשעה 11-12 וראשה עליה סחרחר" – עבודה עד השעות המאוחרות של הלילה ללא הגבלת שעות העבודה. בנוסף הנשים סבלו ממחסור רב ומשכר זעום שגרם להן לגרעון "רק הדפיציט (הגרעון) שלה שצמח בלי הרף…" התמורה שהיו מקבלות: "ובשכר זה הייתה הגברת נותנת לה את השיירים מצלחתו של האדון ביאליק" משמע מקבלות את שאריות האוכל של האדונים. מהמסופר בסיפור שלהלן ניתן לומר כי מדובר בעבודה בתנאי העסקה ירודים, בשכר ומעמד חברתי נמוכים "המצב הקשה במקצוע".
אופן הפעולה לשינוי תנאי העבודה ותוצאותיהם הבחורה פונה להסתדרות הפועלים "ישנה הסתדרות פועלים ואני חברה בה…", הסתדרות הפועלים וארגוני הנשים מתייחסים ברצינות לפניית הבחורה "לגודל תמהונה של הבחורה עורר העניין רעש, כל המוסדות וארגוני הנשים הועמדו לפעולה", הם ניהלו משא ומתן שנמשך שבועות, "תמימות הפועלת הטרידה את מוסדות ההסתדרות", והחליטו לדרוש מהגברת הנכבדה שתוסיף לפועלת שכר. הגברת הבטיחה להעלות את שכר הפועלת אך במקום זאת פיטרה את הבחורה "הורידה את הבחורה מהעבודה".
………………………………………………………………
המשך בתוך הקובץ