סטיה חברתית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע , , ,
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 97
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1089

תקציר העבודה

שאלות מהממן:

ממ"ן 14
ציון 97

ממ"ן מעולה . ראי הערתי לסעיף האחרון בנוגע לאימוץ או דחיית הסטיגמה. בהצלחה רבה בבחינה! אדשמח לקבל
את אישורך לפרסם את הממ"ן כאחד מהמצטיינים באתר.
א.50/50 מעולה
1 .25/25 מושלם! מדינת ישראל היא מדינה פרונטליסטית שמקדשת אשר מקדשת את ערך הילודה בכל
מחיר וכפועל יוצא
אישה אשר לא מצליחה לממש את הערך ולהרות וללדת נחשבת פגומה ומתוייגת כסוטה.
* "פרו ורבו ומלאו את הארץ"- זהו ציווי שמושרש ביהודים עוד מימי התנ"ך ומכאן נשים שלא ממשות ציווי זה
נחשבות כמוכות גורל, כלא מצליחות לממש הגדרות חברתיות להיות אימהות ומכאן החברה הישראלית
תופסת את העקרות כסטייה חברתית, החברה מתייגת את האישה ומטביעה בה סטיגמה "עקרה".

ההמשך בתוך הקובץ