ממ"נ 12 (96) פרקים בתולדות יהדות ארה"ב

תקציר העבודה

שאלה 1

כאן אדון בנקודות השונות שהשפיעו על צביונה של יהדות אמריקה מראשית היווסדה של ארצות הברית. כבר מראשית היווסדה של ארצות הברית ובעצם הגעתם של המהגרים היהודים לארצות הברית קיבלו המהגרים היהודים את הזכות לבחור את מקום מגוריהם, את המקצוע שבו יעסקו לקנות ולמכור קרקעות, רכישת השכלה ואף לקחת חלק בחיים הפוליטיים ולדוגמה לגברים ניתנה זכות בחירה וזכות להבחר למשרות פוליטיות. כמו כן היתה להם האפשרות לנוע בחופשיות ברחבי ארצות הברית מבלי ששוטר יעצור אותם. מעמד חדש זה היה שונה בתכלית השינוי ממעמדם במזרח אירופה. כמעט ולא הוטלו הגבלות על כניסת יהודים לאוניברסיטאות ו/או לתחומי מקצוע שונים למעט המבחן הדתי שהיה נדרש למשרות מדיניות שבעיקרו נועד להגביל את צעדיהם של הקתולים. סרנה ודלין טוענים, לעומת זאת שבתקופת המושבות לא היה ליהודים שוויון פוליטי מלא,אף אחד לא טוען אחרת, בתקופת המושבות הבריטים שלטו וכם נאלצו להתפשר על חוקים שונים כמו מיסי כנסייה, חוקי יום ראשון, וכן הגבלות על זכות הבחירה ועל משרות ציבוריות . למהגרים היהודים היה שיוון חוקתי ודתי, כמובן אין לקבל כמובן מאליו את שיוויון הזכויות שקיבלו קבוצות המיעוטים האתניים בארצות הברית ובכללן היהודים. כמובן שויכוחים נוקבים בעניין התקיימו וכמו כן שררו פערים בנושאי זכויות ומעמד שיווני.
השיוויון הדתי היות וחוקת ארצות הברית אוסרת על אימוצה של כנסייה רשמית, אין בארצות הברית דת שהיא רשמית וכפועל יוצא מכך הדבר יוצר שיוון דתי בכל אופן להלכה אם לא למעשה, בין הדתות השונות הקיימות בארצות הברית וכן מעודד ריבוי של קבוצות דתיות. בארצות הברית הדת נחשבת לדבר פרטי שאין לממשל זכות להתערב בו. סרנה ודלין טוענים כי עד שלהי המאה ה-התשע עשרה ניתן היה להבחין באופן כללי בגישה הרווחת בקרב היהודים, לפיה על הממשל לנהוג באופן שווה בכל הדתות, ואילו במאה ה-עשריחם ביקשו יהודי ארצות הברית להקצין את ההפרדה בין דת ומדינה עד כדי יצירת חלל נטול דת . עקרון נוסף שחבר להפרדה בין הכנסייה למדינה ושהיתה לו השפעה מרובה על עיצובה של יהדות ארצות הברית הוא "העדתיות החופשית" הנובע מתוך התיקון הראשון לחוקת ארצות הברית והאוסר על קיום דת מדינה רשמית, וכפועל יוצא כל מי שרוצה להקים קבוצה דתית יכול לעשות זאת.כתוצאה מכך נוצרו זרמים שונים בתוך היהדות והם: הרפורמי, האורתודוקסי, הקונסרבטיבי והזרם הרקונסטרוקציוניסטי. כתוצאה מכך התפתח בארצות הברית פלורליזים דתי כולל, אומנם קמו לעיתים בציבור האמריקני מתנגדים לפלורליזים הדתי , אך העובדה שהמסורת האמריקנית נתנה מקום ליהודים, העמידה תמיד את אלה שהתכחשו לכך במיעוט ובעמדת מגננה .יעקב כ"ץ ושמואל אטינגר הדגישו כי הפלורליזים הדתי בארצות הברית שינה את מצבו של היהודי מן הקצה אל הקצה. ואכן גם היחסים שבין הנצרות ליהדות התפתחו באופן שונה לחלוטין מאשר באירופה והגיעו למעין פיוס שכמוהו לא ידעו שתי הדתות מעולם.