מניעת שחיקה בעבודה בקרב סוהרים

מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 2400
מספר מקורות 19

תקציר העבודה

מניעת שחיקה בעבודה בקרב סוהרים
ספטמבר 2021
19 מקורות
2400 מילים

תקציר 3
מבוא 4
סקירת ספרות 5
שחיקה 5
שחיקה בקרב סוהרים 8
מקרה בוחן: פרקטיקות ניהול משאבי אנוש בשב"ס, והשפעתן על שחיקת העובדים 10
דיון וסיכום 14
ביבליוגרפיה 15

תקציר
בית כלא הוא מקום עבודה אינטנסיבי ומורכב. עובדיו, המבצעים משימה חברתית וביטחונית חשובה, ניצבים בפני אתגרים ייחודיים. הסוהרים נמצאים חלק ניכר מהזמן במצב של מוכנות להתמודד עם סכנה. במקרים מסויימים, הסוהרים חווים טראומות בעבודה, ותהליכי הפוסט טראומה, מתווספים לתהליך השחיקה. כמו כן, הסוהרים נדרשים מצד אחד להפעיל משמעת כנגד האסירים, אך גם לדאוג לרווחת האסירים. מצב זה עלול, כשלעצמו, לגרום לשחיקה.
קיימת גם חשיבות לאישיות הסוהר. כך לדוגמא, רמה נמוכה של יציבות נפשית של הסוהר, היא מנבא לשחיקתו.
עבודת הסוהר היא שוחקת. הסיבה העיקרית לשחיקת הסוהרים היא האלימות בכלא. לחצים סותרים מצד המפקדים – מנהלים, ומצד האסירים, הינם גורם נוסף לשחיקה. לפיכך, יש חשיבות להקלה על השחיקה בקרב הסוהרים. כמו כן, שעות עבודה ארוכות עלולות להחמיר טת הקונפליק בית – קריירה. לפיכך, בקרב הסוהרים ניכרים פערים בין הדרישות ובין המשאבים.
הדרכים העיקריות למניעת שחיקה של סוהרים הן: הקלה בעומס העבודה, שעות העבודה, מספר האסירים פר סוהר. בניית תכניות לצמצום האלימות בבתי הסוהר. הגדרה מדויקת של שרשרת פיקוד, למניעת פקודות סותרות.
כמו כן, בתהליך הגיוס יש לשים לב יותר לאישיות הסוהרים.
מבוא
השחיקה הוא מושג המתאר תהליך של אובדן אנרגיה נפשית וירידה ברמת התפקוד כתוצאה מלחצים יום יומיים נמשכים, בניגוד ללחצים מאירועי חיים קריטיים חד פעמיים. שחיקה מאופיינת בכרסום משאביו הנפשיים של האדם ובהתפתחות של תחושות לאות גופנית ולאות רגשית ורוחנית, הגורמות לעמדות שליליות של האדם כלפי עצמו, עבודתו, חייו וכלפי אנשים אחרים.
נושא העבודה הוא שחיקה בקרב סוהרים, ואפשרויות מניעתה או לפחות, צמצוצה.
מטרת העבודה" התמודדות עם השחיקה בעבודה בקרב סוהרים.
הרציונל לכתיבת העבודה: ניכרת שחיקה בעבודה בקרב סוהרים.
שאלת המחקר: כיצד ניתן להתמודד עם שחיקת סוהרים בעבודה?