מעמד מגדר ואתניות בחינוך

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1016
מספר מקורות 11

תקציר העבודה

מעמד, מגדר ואתניות בחינוך – ממ"ן 13
נושא: חינוך מקוון בעידן הטכנולוגיה המתקדמת.
שאלה מחקר: האם התקדמות הטכנולוגיה בחינוך המקוון הועילו לצמצום המעמדות החברתיות ולשוויון הזדמנויות?
מבוא תיאורטי
התקדמות הטכנולוגיה השפיעה על העולם שהפך להיות "כפר גלובלי". הוראה מקוונת הביאה קשיים ואתגרים בין הרצון לשלב טכנולוגיה ושינוי כללי בהתנהלות מערכת החינוך. העידן הטכנולוגי הפוסט מודרני הוא השינוי שחל בשיטת ההוראה ולמידה הטכנולוגית. האתגר היה מבחינת בתי הספר בשל האופן "הווירטואלי" ביצוע ניהול ארגוני פדגוגי בסביבה מקוונת. מדובר בדרך בה עוברים מדור מחשב לדור הרשת שהוא דור שיתופי, כל אחד תורם לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו, אין משמעות להיררכיה, מדובר