מקומה של הוראה דיגיטלית במערכת החינוך בישראל

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , , , , ,
ציון 90
שנת הגשה 2022
מספר מילים 15170
מספר מקורות 38

תקציר העבודה

בעקבות התפרצות מגפת הקורונה בתחילת 2020, חל שינוי עצום במערכת החינוך. לאחר שנים שבהם התלמידים הגיעו כל יום לבית הספר ולמדו באופן פרונטלי, מגפת הקורונה אילצה את מערכת החינוך לשלב עזרים טכנולוגיים בלמידה ובכך לאתגר את צוות ההוראה בשיטת לימוד מרחוק ובשינוי שיטות החינוך מיסודם. מגפת הקורונה גרמה לסגירת מערכות החינוך לתקופה ארוכה והלימודים נאלצו להיעשות במתכונת ״למידה מרחוק״. מטרתו של המחקר הנוכחי היא לבדוק כיצד הושפעו אנשי סגל ההוראה, המשתייכים למערכת החינוך ה"מסורתית" מהשינוי הדרסטי במער הלימודים, וכיצד הגיבו לצורך שבאימוץ הכלים הטכנולוגיים? האם הסתגלו? האם נתרמו מכך באופן אישי?