ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות – חברת פוקס ויזל

תקציר העבודה

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 13008 – ממ”ן 11, ציון 100.
ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות 10862.
נושאים: חברת פוקס בע”מ – ניתוח סביבה עסקית, ניתוח SWOT.

שאלה 1: הסביבה העסקית של חברת פוקס בע”מ.
ניתוח הסביבה העסקית של ענף תעשיית הטקסטיל:
א. הגדרת ענף הטקסטיל, תתי-ענפים הקיימים בענף.
ב. אופי התחרות בענף – היקפו, מבנהו ואופיו של הענף, מעמדה של ‘פוקס’ בענף, התפתחויות בענף – היצע וביקושים.
ג. השפעות חיצוניות ופנימיות על הענף.
ד. פוקס – סקירת חברה:
1. מבנה אחזקות של החברה – החברות שבהן מחזיקה פוקס.
2. מבנה האחזקות בחברה – בעלי המניות, מגזרים.
3. התפתחויות בחברה – היצע וביקושים.
4. השפעות חיצוניות על החברה.
5. יעדי החברה, אסטרטגיות – התפתחות בשוק והתרחבות החברה.

שאלה 2: ניתוח SWOT עבור חברת פוקס בע”מ – מצב החברה, סיכונים תפעוליים ואסטרטגיים והשפעתם על עתיד החברה