ניתוח מאמר באמצעות ששת כובעי החשיבה של דה בונו

תקציר העבודה

ניתוח מאמר באמצעות ששת כובעי החשיבה של דה בונו
א. נתחו את מאמרה של ג'ודית ורנר "אחרי יותר ממאה שנה, הפסיכיאטריה בארה"ב מתעמתת עם עברה הגזעני" לפי ששת כובעי החשיבה של דה בונו.
1. כובע אדום – רגשות, תחושות ואינטואיציה. אסוציאציה – אש וחום או לב. איזה רגשות עורר המאמר?
2. כובע לבן – עובדות נתונים ומידע – חשיבה נטרלית. אסוציאציה – ניר לבן. ציינו לפחות 5 עובדות שכתובות במאמר.
3. כובע שחור – שיםוט שלילי – (תפקיד פרקליט השטן) חשיבה ביקורתית. אסוציאציה – גלימת השופט. איזה ביקורת עולה ביחס למאמר?
4. כובע צהוב – גישה חיובית ואופטימית הזדמנויות. חשיבה חיובית קונסטרוקטיבית. אסוציאציה – אור שמש. איזה נקודות אור מצאת במאמר.
5. כובע ירוק – יצירתיות וצמיחה, חשיבה יצירתית, חיפוש חלופות. ניסיון להתקדם אל מעבר לידע הקיים. אסוציאציה – עשב, עץ. העלו רעיונות מהפכניים, יצירתיים וחדשניים להתמודדות עם הסוגיות העולות במאמר
6. כובע כחול – חשיבה על החשיבה. אסוציאציה – שמיים. מה למדתם מתהליך הניתוח שעשיתם באמצעות טכניקת הכובעים?
ב. יישום שיטת הכובעים – העלו רעיון ליישום שיטה זו במסגרת העבודה שלכם בבית הספר.
ג. רפלקציה